הקדמה

להשיג את ה'בלתי אפשרי'

מהו 'סֵפֶר-אֲתָר' וכיצד משתמשים בו?

תוכן

מודל של "דרור"

פרק א': מאפיינים של "דרור" ואתגרים שבצִדם – היכרות

פרק ב': 'ניסוי חינוכי', 'מוסד חינוך ניסויי' – שפה

פרק ג': עקרונות יסוד של פדגוגיה ניסויית – תיאוריה

פרק ד': מבנה של בית ספר ניסויי מדגם .Hi. Ed – תיאוריה

פרק ה': שיפור התפקוד כתנאי ל'מיצויינות' – היערכות

פרק ו': ארגון הלימודים – יישום פדגוגיה ומבנה ניסויים

פרק ז': תרבות ארגונית – סגל: מחקר פעולה על 'רוח דרור'

פרק ח': עמדות, התנהגות והישגים: תלמידים – מחקר-מעקב

פרק ט': בית ספר ניסויי וסביבותיו – ממיקרו למאקרו